Wersja dla niedowidzących

Jak monitorować zamówienia publiczne? – poradnik obywatelski

Grzegorz Makowski oraz Marcin Waszak z forumIdei Fundacji Batorego, wykorzystując doświadczenia zebrane w trakcie pilotażu Paktu Uczciwości przygotowali poradnik obywatelski, w którym objaśniają na czym polega społeczna obserwacja zamówień publicznych.

W publikacji znalazło się sporo praktycznych wskazówek jak organizacje społeczne prowadzące monitoring inwestycji publicznych powinny przygotować się do tego zadania. Autorzy wyjaśniają jakimi zasadami powinni się kierować obserwatorzy i jaki cel im przyświeca. Kto z uczestników zamówienia i dlaczego jest objęty obserwacją? Gdzie szukać informacji o ewentualnych ryzykach nieprawidłowości i jak się zachować w sytuacji, gdy one nastąpią? Omówione zostały techniki obserwacji, różne warianty jej prowadzenia, przygotowywanie dokumentacji monitoringu. Zgromadzona wiedza jest wynikiem pięciu lat doświadczeń Fundacji z Paktem Uczciwości i mamy nadzieję, że ułatwi organizacjom strażniczym i innym obywatelskim inicjatywom prowadzenie podobnych działań w odniesieniu do kolejnych ważnych społecznie inwestycji.

Polecamy i zachęcamy do lektury!
G. Makowski, M. Waszak, Obserwacja zamówień publicznych. Poradnik obywatelski, 2021

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.