Wersja dla niedowidzących

Problem wzrostu kosztów robót i waloryzacji kontraktu

24 stycznia 2018 roku Zamawiający zwrócił się do Fundacji Batorego z prośbą o wydanie opinii w sprawie Roszczenia nr 5 Wykonawcy, które odnosiło się do ograniczenia dostępności dóbr, środków transportu, sprzętu i robocizny stanowiące Siłę Wyższą. W dniu 20 września 2018  Izba Gospodarcza Transportu Lądowego przesłała do Fundacji pismo z informacją  na temat problemów na kontraktach kolejowych zawartych w latach 2016-2017 w związku z kumulacją robót i gwałtownym wzrostem cen.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.