Wersja dla niedowidzących

Korespondencja z PKP PLK S.A. w sprawie opóźnionej płatności dla Wykonawcy

Fundacja Batorego 6 listopada 2019 roku skierowała do PKP PLK S.A.  zapytanie w kwestii braku terminowej zapłaty za prawidłowo wystawioną fakturę VAT, na które otrzymała odpowiedź 13 listopada. Z uwagi na powtarzające się problemy z płatnościami, Fundacja dwukrotnie poprosiła Spółkę o ponowne ustosunkowanie się do sprawy 28 kwietnia oraz 11 grudnia 2020 roku i otrzymała odpowiedzi kolejno 13 maja i 28 grudnia.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.