Wersja dla niedowidzących

Korespondencja z PKP PLK S.A. w sprawie Zmian Kontraktu

Fundacja 12 stycznia 2021 roku zwróciła się do Spółki w sprawie przekazania ewentualnych aneksów do Kontraktu zawartego pomiędzy  Zamawiającym i Wykonawcą oraz planowanych do wprowadzenia Zmian Kontraktu i otrzymała odpowiedź 29 stycznia. Fundacja 28 lipca zwróciła się do Zamawiającego z zapytaniem, czy podpisane zostały nowe aneksy do Kontraktu oraz kiedy Wykonawca powinien przystąpić do realizowania robót objętych Zmianą. PKP PLK S.A. odpowiedziała 12 sierpnia.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.