Wersja dla niedowidzących

Zakończenie działań monitoringowych

13 października 2021 roku Fundacja poinformowała Zamawiającego oraz Wykonawcę o zakończeniu działań monitoringowych prowadzonych w ramach pilotażu Paktu Uczciwości. Zakończenie tych działań wynika z zapisów §7 p.4 porozumienia zawartego między Fundacją a PKP PLK S.A. 8 listopada 2016 roku. Wykonawca odpowiedział 20 października dziękując za wieloletnią współpracę.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.