Wersja dla niedowidzących

Zapytanie w sprawie decyzji lokalizacyjnych

Fundacja Batorego 22 grudnia 2020 roku skierowała zapytanie do PKP PLK S.A. w sprawie decyzji lokalizacyjnych oraz pozwoleń na budowę i rozbiórkę, na które otrzymała odpowiedź 29 stycznia 2021 roku. 28 lipca Fundacja ponownie zwróciła się do Zamawiającego z pytaniami o uzyskane pozwolenia i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na co Spółka odpowiedziała 30 lipca.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.