Wersja dla niedowidzących

Zapytanie w sprawie odbiorów eksploatacyjnych

Fundacja Batorego 11 stycznia 2021 zwróciła się z prośbą do PKP PLK S.A. o potwierdzenie, że oddane do eksploatacji części lub całości robót objętych Kontraktem są wolne od wad/ usterek oraz, że wcześniej wskazane braki, wady lub usterki zostały usunięte i otrzymała odpowiedź 12 marca.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.