Wersja dla niedowidzących

Zapytanie w sprawie przebudowy stacji Częstochowa Towarowa

Fundacja Batorego 28 kwietnia 2020 roku zwróciła się do PKP PLK S.A. z zapytaniem o Polecenie Zmiany nr 2, które dotyczy przebudowy stacji Częstochowa Towarowa i otrzymała odpowiedź 4 maja. Fundacja 12 stycznia 2021 roku zwróciła się do Zamawiającego z prośbą o aktualizacje informacji przekazanych w otrzymanej odpowiedzi, którą otrzymała 12 marca.

 

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.