Wersja dla niedowidzących

Zapytanie w sprawie roszczeń

Fundacja Batorego 28 kwietnia 2020 roku zwróciła się do PKP PLK S.A. z prośbą o wskazanie korespondencji, w której Zamawiający odnosi się do roszczeń Wykonawcy oraz o informacje na temat roszczenia Zamawiającego, na co Spółka odpowiedziała 5 maja. Fundacja ponownie zwróciła się do Zamawiającego w tej sprawie 13 stycznia 2021 roku i otrzymała odpowiedź 12 marca. 28 lipca Fundacja zwróciła się do Spółki z prośbą o przekazanie brakującej korespondencji oraz o udzielenie odpowiedzi na pytania, co PKP PLK S.A. uczyniła 17 sierpnia.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.