Wersja dla niedowidzących

Czym jest Pakt Uczciwości?

Pakt Uczciwości został opracowany w latach 90-tych przez Transparency International jako narzędzie zapobiegania korupcji w zamówieniach publicznych. Pakt Uczciwości jest jednocześnie prawnie wiążącą umową i prezentacją nowego podejścia do zamówień publicznych, które opiera się na przestrzeganiu najlepszych standardów i zachowaniu maksymalnej przejrzystości przez instytucję publiczną (zamawiającego) oraz prywatne firmy (wykonawców). Niezależnym uczestnikiem tego procesu jest partner społeczny (zwykle organizacja pozarządowa), który monitoruje cały proces zamówienia – sprawdza czy jest transparentny, prowadzony w sposób odpowiedzialny i czy podejmowane są działania zapobiegające korupcji. Celem Paktu jest promowanie przejrzystych zamówień publicznych poprzez obopólne deklaracje uczciwości złożone przez stronę rządową i sektor prywatny, a także umożliwienie społecznego monitoringu i zaangażowania opinii publicznej.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.