Wersja dla niedowidzących

W jaki sposób wybrano zamówienie do pilotażu Paktu Uczciwości?

Instytucje zamawiające zostały zaproszone do zgłoszenia chęci uczestnictwa przez Komisję Europejską i Transparency International Secretariat, które oceniały wnioski. Przesłane aplikacje zawierały też propozycje konkretnych zamówień publicznych wyznaczonych do objęcia Paktem Uczciwości. W zaproszeniu zawarto jasne kryteria wyboru, na podstawie których wybrano 17 projektów.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.