Wersja dla niedowidzących

Raport z realizacji inwestycji – podsumowanie pilotażu

Powstał raport podsumowujący pilotaż paktu uczciwości w Polsce, w którym obserwator społeczny dzieli się swoimi doświadczeniami z realizacji monitoringu. Autorzy przedstawiają metodykę obserwacji, opisują swoje relacje ze stronami paktu uczciwości oraz omawiają największe problemy, na które napotkała realizacja inwestycji „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa-Zawiercie”. W publikacji znalazły się także rekomendacje: systemowe, dotyczące rynku zamówień publicznych oraz dotyczące realizacji paktu uczciwości. Opisane zostały również działania informacyjne i edukacyjne, które Fundacja Batorego realizowała w ramach pilotażu.

Zachęcamy do lektury!

Raport dostępny jest także w języku angielskim: The Integrity Pact. A Civil Society Monitoring of Public Projects. An Overview of the Investment and the Pilot Project

Poniżej znajdują się infografiki przedstawiające rekomendacje oraz podsumowanie działań obserwatora społecznego:

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.