Wersja dla niedowidzących

1. Bułgaria

Bułgaria zmagała się z powszechnie występującą korupcją w procedurach zamówień publicznych ustanowionych w związku z transformacją ustrojową w tym kraju. Jednakże, przeprowadzone od 2011 r. w trzech agencjach publicznych pilotaże Paktów Uczciwości poprawiły przejrzystość, wydajność i rozliczalność zamówień publicznych w każdej z nich. Teraz Transparency International Bułgaria przygląda się baczniej budowie tunelu o wartości 125 milionów euro w pobliżu wsi Żeleznica, wzdłuż autostrady Struma. Jest to znany projekt. Na drugim kilometrze tunel ma być najdłuższy w kraju, a autostrada Struma jest częścią międzynarodowej autostrady łączącej Ateny z Budapesztem.

Http://integrity.transparency.bg

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.