Wersja dla niedowidzących

3. Grecja

Grecji nie są obce skandale związane z zamówieniami publicznymi. W maju 2016 r. Grecka Komisja ds. Konkurencji wszczęła z urzędu i nadal prowadzi postępowanie w sprawie domniemanej zmowy w przetargach na roboty publiczne (w szczególności na budowę dróg, transportu kolejowego, metra i dotyczące przyznawania koncesji). Dużym przedsiębiorstwom budowalnym zarzuca się, że na przestrzeni lat 1989 r. – 2016 r uczestniczyły na różnych etapach w ustawianiu przetargów publicznych na roboty budowlane.
Aby uniknąć kolejnych tego rodzaju wypadków, Transparency International Greece wdraża Pakt Uczciwości dla systemu kanałów przeciwpowodziowych o wartości przekraczającej 12,5 miliona euro. Sieć rur jest ogromna i skomplikowana i wpływa bezpośrednio na tysiące mieszkańców ateńskich przedmieść. Dodatkową komplikacją jest bliska obecność stanowisk archeologicznych.

www.integritypact.gr

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.