Wersja dla niedowidzących

6. Polska

Polska przeszła długą drogę w rozwijaniu dobrego sprawowanie rządów, ale niedawne skandale pokazały potrzebę zadbania o większą przejrzystość w zamówieniach publicznych. W 2012 r., i ponownie w 2013 r. urzędnicy wysokich szczebli zostali złapani na łapownictwie podczas budowy autostrad i w przetargach na technologie informatyczne. W związku z dużym ryzykiem wystąpienia nadużyć, Paktem Uczciwości został objęty projekt modernizacji 44 km linii kolejowej. Obserwatorem społecznym jest Fundacja im. Stefana Batorego, która będzie monitorowała ten projekt o wartości 130 milionów euro.

https://www.batory.org.pl/ 

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.