Wersja dla niedowidzących

7. Portugalia

Obywatele Portugalii postrzegają korupcję jako jeden z największych problemów, z jakimi zmaga się ich kraj, tuż za gospodarką i opieką zdrowotną. O ile Transparência e Integridade, Associação Cívica (TI Portugal) pochwaliła zmiany sprzyjające przejrzystości zamówień publicznych, o tyle systemy monitorowania pozostały słabe, a konflikty interesów i nepotyzm wciąż występują. Nazywając to „wielkim krokiem w kierunku rzecznictwa i odpowiedzialności”, TI Portugal współpracuje z Dyrekcją Generalną ds. Dziedzictwa Kulturowego przy wartej milion euro restauracji kościoła S. João de Almedina i renowacji pobliskiego Muzeum Narodowego Machado de Castro w Coimbrze.

https://pactodeintegridade.transparencia.pt

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.