Wersja dla niedowidzących

8. Rumunia

Edukacja

Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Badań Naukowych i jest zarządzany przez Dyrekcję Programów Generalnych ds. Konkurencyjności. Obejmuje on opracowanie i wdrożenie platformy oraz scentralizowanej krajowej metodologii zbierania i zarządzania informacjami dotyczącymi wyników szkoły i codziennej działalności oświatowej w systemie przed uniwersyteckim. System będzie zawierał katalog klasyfikacyjny dostępny dla studentów, nauczycieli i rodziców, który pozwoli także na analizę poziomu wykształcenia w poszczególnych obszarach czy szkołach, a także porównanie wyników międzynarodowych testów (PISA, TIMMS) z krajowym poziomem. Dyrekcja Programów Generalnych ds. Konkurencyjności uważa, że ​​wdrożenie Paktu Uczciwości w tym projekcie będzie stanowić cenny wkład we wdrażanie innych środków związanych z ryzykiem, oszustwami i konfliktami interesów oraz przyczyni się do zwiększenia przejrzystości i zaufania do organów rządowych.

http://pactedeintegritate.ro/

Pomoc techniczna

Przeciwdziałanie korupcji w Rumunii znacznie się poprawiło od czasu przystąpienia do Unii Europejskiej dzięki radykalnym działaniom prowadzonym przez Narodowy Dyrektorat ds. Przeciwdziałania Korupcji oraz zewnętrznym czynnikom, takim jak chociażby monitoringi prowadzone przez UE. Mimo to, łapówki w zamówieniach publicznych nadal stanowią niepokojący problem, który wpływa na publiczne zaufanie, które i tak zostało naruszone przez komunistyczny państwo. Jedną z jednostek zarządzających przepływem środków pomiędzy Brukselą i Bukaresztem jest Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Rozwoju Administracyjnego (MA OPAC). To biuro zapewnia wsparcie techniczne rumuńskim agencjom, które otrzymują finansowanie z UE, pomagając im wzmocnić ich zdolność do pozyskiwania dużej ilości pieniędzy. Rumuńskie Towarzystwo Akademickie będzie monitorowało procesy zamówień publicznych dla trzech kontraktów obsługiwanych przez MA OPAC: jeden dla dostawcy usług związanych z komunikacją i informacją, drugi dla badania oceniającego wpływ programów informacyjnych, a trzeci na program szkoleniowy.

http://www.romaniacurata.ro/contracte-curate/

Rejestracja gruntów

Rumunia prowadzi ogromną bazę nieruchomości o nazwie „eTerra”. Publicznie dostępny i łatwy do przeszukiwania system jest ważny z punktu widzenia prowadzania transakcji na rynku nieruchomości, a także dla właścicieli gruntów z punktu widzenia dostępu do funduszy rolnych. Pomaga również w konsolidacji gruntów rolnych, niezbędnych dla zdolności gospodarstw do konkurowania w Unii Europejskiej. Jednak w systemie „eTerra” zarejestrowanych jest jedynie około 12 procent „jednostek terytorialnych”, co jest zarówno dla właścicieli ziemi, jak i obywateli minusem. W projekcie o wartości 313 milionów euro, który będzie trwał do roku 2020, agencja nadzorująca system, w mniej rozwiniętych obszarach wiejskich, zarejestruje nieruchomości w 793 „jednostkach terytorialnych”. W obliczu rumuńskiego problemu korupcji w zamówieniach publicznych agencja ta, Krajowa Agencja ds. Katastru i Rejestracji Gruntów, będzie wdrażała Pakty Uczciwości w dwóch spośród trzech elementów procesu, aby promować wydajność i rozliczalność.

http://pactedeintegritate.ro/

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.