Wersja dla niedowidzących

9. Słowenia

W Słowenii kolejne skandale korupcyjne, niektóre z udziałem urzędników najwyższych szczebli, spowodowały, że społeczeństwo straciło wiarę w swój rząd. Głównym źródłem korupcji są projekty infrastrukturalne, ale również nieprawidłowości w sektorze opieki zdrowotnej stały się szerzej znane, gdy wybitny chirurg podjął kroki jako sygnalista. Szpitale były budowane nieprawidłowo, przy niewielkim nadzorze, a koszty wyposażenie były znacznie niższe niż powinny. Transparency International Słowenia wspólnie z Ministerstwem Zdrowia będą prowadziły Pakt Uczciwości, aby zapobiec marnotrawstwu i zwiększyć jawność zapisów w nowych umowach.

https://pakt.transparency.si

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.