Wersja dla niedowidzących

10. Węgry

Autostrada M6

Podczas budowy autostrad na Węgrzech często dochodzi do korupcji i nadużyć dotykających środki publiczne. Szczególnie problematycznym odcinkiem okazała się autostrada M6 między Pécs a granicą z Chorwacją. Dotychczas wybudowane odcinki autostrady zapadły się lub zostały wypłukane przez powodzie, co sugeruje, że użyte materiały oraz jakość wykonania nie spełniały odpowiednich standardów, co z kolei prawdopodobnie było wynikiem korupcji. Miliony forintów po prostu zniknęły z powodu korupcji. Transparency International Węgry monitoruje zatem końcowy odcinek autostrady M6 o wartości 157 milionów euro.
https://transparency.hu/kozszektor/kozbeszerzes/integritasi-megallapodas/eu-s-finanszirozasu-projektek/

Zbiorniki retencyjne

Korupcja systemowa w udzielaniu zamówień publicznych na Węgrzech podnosi koszty umów o ponad 20 procent. Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej na Węgrzech poczyniono znaczne postępy w aktualizacji protokołów antykorupcyjnych, ale odpowiednie przepisy nadal są skomplikowane i pełne luk prawnych. Powtarzające się i wyniszczające powodzie rzeki Tiszy sprawiły, że nie zważając na sytuację w zamówieniach publicznych, budowa zbiorników retencyjnych, wartych 89 milionów euro stała się koniecznością. Budowa jednego z elementów systemu ochrony przeciwpowodziowej, zbiornika zalewowego Tisza-Túr, będzie objęta Paktem Uczciwości, i monitorowana przez Transparency International Hungary w celu zapewnienia przejrzystości i rozliczalności.

https://transparency.hu/kozszektor/kozbeszerzes/integritasi-megallapodas/eu-s-finanszirozasu-projektek/

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.