Wersja dla niedowidzących

11. Włochy

Linia metra na Sardynii

We Włoszech szacuje się, że pośrednie koszty korupcji, w dużych projektach infrastrukturalnych, stanowią 40 procent kosztów zamówień publicznych, a przestępczość zorganizowana odgrywa w nich znaczną rolę. Kontrolowanie i ograniczanie liczby dostępnych lokalnych dostawców oraz niska jakość wykonywanych prac, sprawiają, że podatnicy często płacą za publiczne inwestycje więcej niż to konieczne. Agencja Transportu Sardynii planuje utworzyć linię metra łączącą Placa Republiki z dworcem kolejowym w Cagliari, stolicy Sardynii. Transparency International Włochy, w ramach Paktu Uczciwości, będzie monitorowała i sprawozdawała każdy etap projektu, którego wartość wynosi 20 milionów euro. Wartość ta obejmuje również wynajęcie i pracę podwykonawców.

http://www.monitorappalti.it/

Rozwój Sycylijskich Miast

Sycylia przez długi czas była miejscem gdzie swoje działania prowadziły zorganizowane grupy przestępcze i nawet dzisiaj czynniki społeczno-ekonomiczne i słabe strategie antykorupcyjne sprawiają, że środki publiczne są wrażliwe na korupcję. Ale to zaczyna się zmieniać. W ostatnich latach ponad dwadzieścia gmin w regionie Madonie połączyło siły i przyjęło większe zabezpieczenia mające chronić zamówienia publiczne, w nadziei na to, że będą one pomocne w stymulowaniu rozwoju. I te, tak zwane „pakty legalności” są idealnym prekursorem Paktów Uczciwości, w ramach których będą monitorowane procedury zamówień publicznych z trzech kluczowych obszarów rozwoju: efektywność energetyczna, szkoła i pomoc społęczna. Jest to część projektu inwestycyjnego o wartości 39 milionów euro prowadzonego w ramach Narodowej Strategii na rzecz Obszarów Wewnętrznych (SNAI). Około jedna czwarta ludności włoskiej zamieszkuje obszary oddalone od podstawowych usług. SNAI ma na celu rozwój edukacji oraz infrastruktury zdrowotnej i transportowej na wsi. Organizacja Amapola będzie współpracowała z władzami lokalnymi w celu wdrożenia Paktu Uczciwości i zapewnienia funduszom krajowym i unijnym bezpieczeństwa.

http://www.amapolaprogetti.org/

http://www.monitorappalti.it

Kalabryjskie Stanowiska Archeologiczne

We Włoszech Ministerstwo Dziedzictwa Kulturowego podjęło się realizacji dwóch dużych projektów, naukowego i turystycznego, w jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych na południu Włoch. Łącznie warte są one 2 miliony euro. Pierwszy projekt zakłada modernizację Muzeum Sybaris, położonego na ruinach 2800-letniego miasta; Drugi umożliwi zwiedzającym wejście do świątyni z czasów rzymskich, znanej jako Biały Dom, która została odkryta przez archeologów podczas niedawnych wykopalisk. Za pośrednictwem Paktu Uczciwości ActionAid Włochy, we współpracy z Monithon i Gruppo Abele, będzie monitorować ww. umowy.

https://www.actionaid.it

http://www.monithon.it

http://www.gruppoabele.org/

Szkolenie techniczne w Lombardii

Dla tych, którzy starają się wzbogacić kosztem funduszy publicznych, programy szkoleniowe są jednymi z najbardziej atrakcyjnych celów. Pricewaterhouse Coopers wskazuje, że w 2013 roku ​​44 procent budżetu przeznaczonego we Włoszech oraz siedmiu innych unijnych na szkolenia, zostało utracone z powodu korupcji. Lombardia we Włoszech Północnych stara się temu zapobiec. Paktem Uczciwości został objęty przetarg o wartości 3 milionów euro na wsparcie techniczne i szkolenia w lokalnej administracji Europejskiego Funduszu Społecznego, który promuje zatrudnienie w całej UE. Podczas projektu zespół monitorujący Transparency International Italy sprawdzi i opublikuje raporty dotyczące czasu, kosztów, płatności i wszelkich zmian w odniesieniu do pierwotnego planu.

http://www.monitorappalti.it/

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.