Wersja dla niedowidzących

Instytucja zamawiająca

Otrzymuje merytoryczne wsparcie ze strony partnera społecznego, może korzystać z opinii jego ekspertów i konsultacji w spornych sytuacjach z oferentami i wykonawcą. Pakt pomaga także budować zaufanie do instytucji zamawiającej i pozytywnie wpływa na jej społeczny wizerunek. Dzięki Paktowi instytucja może uniknąć kosztowanych błędów w trakcie przygotowywania zamówienia. Usprawnia on też współpracę i komunikację między IZ a wykonawcą.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.