Wersja dla niedowidzących

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Centrum Unijnych Projektów Transportowych – instytucja wdrażająca programy i projekty infrastruktury transportowej, powołana m.in. do kontroli prawidłowości ich realizacji. Jej przedstawiciele uczestniczyli w pracach grupy opracowującej porozumienie między Fundacją a PKP PLK.

www.cupt.gov.pl

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.