Wersja dla niedowidzących

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – instytucja zarządzająca funduszami europejskimi, w tym Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego finansowana jest inwestycja objęta Paktem Uczciwości. Zainicjowało jego pilotaż w Polsce. Przedstawiciele Ministerstwa uczestniczyli w pracach grupy opracowującej porozumienie między Fundacją a PKP PLK.

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony

 

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.