Wersja dla niedowidzących

Zapraszamy do posłuchania naszego podcastu pACT RIGHT. Podcast o uczciwości, w którym rozmawiamy z ekspertami o zamówieniach publicznych. Dowiecie się więcej o udziale społeczeństwa w patrzeniu zamawiającym i wykonawcom na ręce, o realiach polskich zamówień publicznych, o dobrych i złych rozwiązaniach. Przybliżamy także nasz monitoring w ramach Paktu Uczciwości, jak i wiele innych ciekawych tematów. Szukajcie nas na Spotify, Spreaker i Podcast Addict, a także na kanale YouTube Paktu Uczciwości.

#6 Pilotaż Paktu Uczciwości - czy było warto?

Rafael Garcia Aceves z Transparency International Secretariat podsumowuje sześcioletni pilotaż paktu uczciwości w Unii Europejskiej. Wyjaśnia również kto powinien pełnić rolę obserwatora społecznego, z jakich źródeł powinno pochodzić finansowane oraz jakie inwestycje powinny być monitorowane.

POSŁUCHAJ
#5 Rozwiązywanie konfliktów w zamówieniach publicznych

Paweł Zejer z Instytutu Analiz Budowlanych odpowiada na pytania o to, co najczęściej wywołuje konflikty podczas realizacji inwestycji, czego dotyczą oraz na jakich etapach się pojawiają. Wyjaśnia również czy można uniknąć sporów dzięki dobrze przygotowanej treści kontraktu. Opowiada o warunkach kontraktowych FIDIC, a także dzieli się swoimi przemyśleniami na temat tego, czy uczestnictwo obserwatora społecznego może łagodzić konflikty.

POSŁUCHAJ #4 Czy można uniknąć konfliktu interesów?

Grzegorz Makowski z Fundacji Batorego odpowiada na pytania o konflikt interesów – czym jest, jak go rozpoznać, czy jest szkodliwy dla rynku zamówień publicznych, jak na niego reagować i czy możliwe jest jego uniknięcie. Opowiada także, w jaki sposób regulacje prawne definiują taki konflikt oraz jak można minimalizować ryzyko związane z jego wystąpieniem. Udziela także odpowiedzi na to, czy Pakt Uczciwości może być skutecznym narzędziem do zarządzania konfliktem interesów.

POSŁUCHAJ#3 Jak monitorować zamówienia publiczne

Monika Kajalidis z Fundacji ePaństwo, ekspertka w dziedzinie polityki publicznej, odpowiada na pytania o to jakie są dobre praktyki w zamówieniach publicznych, a także które z nich zostały wprowadzone przez polskie samorządy, a których brakuje. Opowiada również o otwartości danych, gdzie obywatele mogą uzyskać informacje o zamówieniach publicznych, a także czy Pakt Uczciwości i narzędzia kontroli mogą zaistnieć w polskim systemie prawnym.

POSŁUCHAJ#2 Dostęp do informacji w zamówieniach publicznych

Dr Piotr Bogdanowicz, prawnik oraz wykładowca uniwersytecki, odpowiada na pytania o to, w jakich sytuacjach prawo może ograniczać dostęp do informacji w zakresie zamówień publicznych, jak często ma to miejsce, a także jakie prawa i obowiązki mają zamawiający i wykonawcy. Dowiecie się także więcej na temat tajemnicy przedsiębiorstwa, jak wygląda udostępnianie sobie danych między zamawiającymi a wykonawcami, a także tego, czy my, jako zwykli „Kowalscy” możemy domagać się udostępnienia informacji z związanych z przetargiem.

POSŁUCHAJ#1 Czy zamówienia publiczne mogą być bardziej przejrzyste?

Grzegorz Makowski i Marcin Waszak z Fundacji Batorego opowiadają o Pakcie Uczciwości – jego historii, celach, funkcjach i wpływie na polskie prawo oraz na życie zwykłych ludzi. Ponadto, z rozmowy dowiecie się jak Fundacja została obserwatorem, na czym polega jej rola, jak przebiega współpraca z zamawiającym i wykonawcą, a także co udało się już osiągnąć oraz jakie trudności pojawiły się po drodze. W rozmowie poruszona została także kwestia przyszłości Paktów Uczciwości.

POSŁUCHAJ

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.