Wersja dla niedowidzących

Notatka ze spotkania kwartalnego (12 kwietnia 2021)

Spotkanie kwartalne w trybie zdalnym służyło omówieniu problemów i sporów istotnych dla końcowego etapu inwestycji objętej Paktem Uczciwości. W dyskusji poruszono m.in. temat prawidłowości wydania Świadectwa Przejęcia Robót, niedokończonych prac na stacji w Poraju oraz możliwości aneksowania porozumienia z PKP PLK S.A. wydłużającego Pakt Uczciwości.

[Pobierz.PDF]

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.