Wersja dla niedowidzących

Notatka ze spotkania kwartalnego (5 marca 2020)

Spotkanie kwartalne, na którym omawiano dotychczasowy przebieg Paktu Uczciwości, odbyło się w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego. Udział wzięli przedstawiciele Fundacji im. Stefana Batorego i jej konsultantów, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A (Zamawiający), ZUE S.A. (Wykonawca), MP Mosty (Inżynier Kontraktu), Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT).

[Pobierz.PDF]

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.