Wersja dla niedowidzących

Notatka ze spotkania specjalnego (27.02.2019)

Spotkanie specjalne odbyło się z inicjatywy partnera społecznego w jego siedzibie. Osią rozmowy był wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony przez Spółkę ZUE 21 grudnia 2018 r. do RDOŚr w Katowicach, dotyczący rezygnacji z budowy ekranów akustycznych oraz brak zgody ze strony PKP PLK na wprowadzenie jakichkolwiek zmian w zakresie ww. ekranów. PKP PLK podniosła również kwestię zakresu pełnomocnictwa udzielonego Wykonawcy, które zdaniem Zamawiającego nie obejmuje działań w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Udział wzięli przedstawiciele Fundacji im. Stefana Batorego i jej konsultantów, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (Zamawiający/Inwestor), ZUE S.A. (Wykonawcy), MP Mosty (Inżyniera Kontraktu), kancelarii reprezentującej ZUE S.A., usługodawcy z firmy Anyway, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz CUPT. Na spotkaniu dyskutowano konieczność montażu ok. 4,5 km ekranów akustycznych na odcinku linii kolejowej nr 1 między Częstochową a Zawierciem, których koszt szacuje się pomiędzy 4 a 8 mln złotych, zgodnie z warunkami uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Notatka ze spotkania [POBIERZ PDF]

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.