Wersja dla niedowidzących

Konferencja „W stronę przejrzystych i konkurencyjnych zamówień publicznych”

Podczas konferencji wraz z gośćmi przedyskutowaliśmy najważniejsze problemy związane z przejrzystością rynku zamówień publicznych, m.in.: kwestię oceny ryzyka, możliwości zapobiegania nadużyciom i korupcji, przykłady dobrych rozwiązań oraz rekomendacje dotyczące praktyki i postulaty do ustawodawcy.

Zaprezentowaliśmy także dwa nowatorskie narzędzia służące ograniczeniu nadużyć przy realizacji zamówień publicznych:

Barometr Ryzyka Nadużyć– specjalna strona internetowa pozwalająca zainteresowanym podmiotom samodzielnie ocenić ryzyko nadużyć i korupcji na rynku zamówień publicznych

Pakt Uczciwości – umowa między zamawiającym, wykonawcą i partnerem społecznym gwarantująca etyczną, legalną i przejrzystą realizację zamówienia (na przykładzie m.in. umowy tego typu między Fundacją im. Stefana Batorego a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi)

W konferencji udział wzięli:

  • Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli
  • Grzegorz Makowski, dyrektor programu Odpowiedzialne Państwo, Fundacja im. Stefana Batorego
  • Piotr Markowski, portal Zamówienia 2.0, współtwórca Barometru Ryzyka Nadużyć w zamówieniach publicznych
  • Hubert Nowak, wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych
  • Jolanta Pawluk, dyrektorka projektu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  • Mirosław Pol, zastępca dyrektora Centralnego Biura Zamówień, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  • Ewa Stankiewicz, zastępczyni dyrektora Departamentu Postępowań Przetargowych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

 

I sesja
Briefing – Ryzyka nadużyć w zamówieniach publicznych. Główne problemy i remedia.
Prowadzenie: Wojciech Szeląg z Polsat News.

II sesja
W stronę przejrzystych zamówień publicznych – problemy, praktyka, prawo. Dyskusja ekspercka
Prowadzenie: Sławomir Wikariak z Dziennika Gazeta Prawnej.

Zapis audio z konferencji:
Część 1. [MP3 40MB],
Część 2. [MP3 32MB],
Część 3. [MP3 15MB].

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.