G20 compendium of Good Practices for Promoting Integrity and Transparency in Infrastructural Development

Kompendium koncentruje się na wtórnych konsekwencjach korupcji w inwestycjach infrastrukturalnych, a także na przejrzystości i integralności w całym cyklu inwestycji infrastrukturalnych. Czytaj dalej G20 compendium of Good Practices for Promoting Integrity and Transparency in Infrastructural Development