Curbing Corruption in Public Procurement: A Practical Guide (Transparency International, 2014)

Przewodnik dotyczy ryzyka związanego z korupcją w zamówieniach publicznych. Określa kluczowe zasady i minimalne standardy, których poszanowanie może chronić zamówienia publiczne przed korupcją. Czytaj dalej Curbing Corruption in Public Procurement: A Practical Guide (Transparency International, 2014)

Integrity pacts in public procurement: an implementation guide (Transparency International, 2013)

Praktyczny przewodnik mający na celu zaznajomienie urzędników państwowych odpowiedzialnych za procesy zamówień publicznych z Paktem Uczciwości oraz zapewnienie im narzędzi i pomysłów na jego zastosowanie.

Integrity pacts in public procurement: an implementation guide
Transparency International, 2013

Pobierz