Wersja dla niedowidzących

Etap 1. Zawiązanie paktu

Fundacja im. Stefana Batorego oraz Spółka PKP PLK S.A 8 listopada 2016 roku po kilku miesiącach negocjacji podpisały Pakt Uczciwości. Tym samym zapoczątkowały monitoring projektu dotyczącego modernizacji linii kolejowej nr 1 Częstochowa-Zawiercie wartego 503,1 mln zł, która ma zakończyć się w 2020 roku. Pilotaż Paktu ma służyć ochronie funduszy europejskich wydatkowanych w ramach zamówień publicznych przed nadużyciami. Objęta Paktem inwestycja została zaproponowana przez Ministerstwo Rozwoju i zaakceptowana przez Komisję Europejską.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.