Wersja dla niedowidzących

Etap 2. Ogłoszenie zamówienia i składanie ofert

Od momentu ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym na platformie zakupowej PKP PLK S.A. Fundacja realizowała monitoring składania ofert, w tym przedstawiała swoje uwagi do dokumentacji przetargowej, analizowała pytania przesyłane przez wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego. Otwarcie złożonych ofert nastąpiło 10 marca 2017 r. w obecności członków Fundacji. W przetargu wzięło udział czterech wykonawców.

 

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.