Wersja dla niedowidzących

Etap 3. Ocena ofert i wybór wykonawcy

Przedstawiciele Fundacji oraz jej konsultanci techniczni i prawni wzięli udział w pracach komisji przetargowej jako jej członkowie bez prawa głosu, na bieżąco informując komisję o swoich uwagach i zastrzeżeniach dotyczących złożonych ofert. Komisja ostatecznie ogłosiła wybór oferty ZUE S.A. opiewającej na 371 mln zł.

 

 

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.