Wersja dla niedowidzących

Etap 4. Podpisanie umowy z wykonawcą i inżynierem kontraktu

Po oddaleniu skargi do Krajowej Izby Odwoławczej jednego z oferentów i uprawomocnieniu sie decyzji komisji przetargowej, umowa na realizację inwestycji między PKP PLK i ZUE S.A. została podpisana 20 lipca 2017 r. w Katowicach. Częścią umowy z wykonawcą była klauzula obligująca go do współpracy Fundacją w ramach Paktu Uczciwości oraz wdrożenia polityki ochrony sygnalistów. Natomiast 4 sierpnia we Wrocławiu została podpisana umowa z konsorcjum MP-Mosty Sp. z o.o. i Drogową Trasą Średnicową S.A., które w monitorowanym przetargu ma pełnić rolę Inżyniera Kontraktu, nadzorującego przebieg inwestycji w imieniu Zamawiającego. Inżynier Kontraktu także został zobowiązany w umowie do współpracy z Fundacją.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.