Wersja dla niedowidzących

Etap 7. Zakończenie robót i podsumowanie projektu

Fundacja zakończyła działania monitoringowe 30 września 2021 roku, a roboty budowlane na linii kolejowej Częstochowa – Zawiercie, po zmianach w harmonogramie, zakończyły się w grudniu 2021 roku.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.