Wersja dla niedowidzących

Sygnalista (ang. whistleblower) to osoba, która działając w dobrej wierze, zgłasza lub ujawnia informacje o nieprawidłowościach godzących w interes publiczny lub interes pracodawcy, a zachodzących w miejscu pracy.

Jeżeli w którymkolwiek momencie realizacji inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe SA "Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa-Zawiercie", objętej Paktem Uczciwości, podejrzewasz lub zauważysz nieprawidłowości lub nadużycia, związane np. z zawyżaniem kosztów zamówienia, niedotrzymywaniem zobowiązań przez Wykonawcę itp. możesz nas o tym poinformować.

Fundacja Batorego nie zbiera żadnych danych o zgłaszającym - sygnaliście. Dostęp do treści zgłoszeń mają wyłącznie pracownicy Fundacji obsługujący Pakt Uczciwości.

Jeśli zdecydujesz się na ujawnienie swojej tożsamości (np. w celu przyśpieszenia wyjaśnienia sprawy), Twoje dane osobowe podlegają ochronie i nie mogą być udostępnione osobom trzecim, bez Twojej pisemnej zgody.

W polu poniżej opisz zaistniałą sytuację. My zweryfikujemy ją i jeżeli uznamy, że interesy Paktu są zagrożone, nadamy sprawie dalszy bieg - porozmawiamy z uczestnikami projektu lub zgłosimy sprawę do odpowiednich władz. Twoje zgłoszenie pozostanie całkowicie anonimowe i bezpieczne.

Poinformuj nas o zaistniałych nieprawidłowościach:    Jeżeli chcesz, abyśmy się z Tobą skontaktowali i poinformowali o podjętych krokach, zostaw swój adres e-mail. Pole jest nieobowiązkowe.


    [recaptcha]


    Dziękujemy za Twoje zaangażowanie. Wierzymy, że tylko dzięki aktywności obywatelskiej jesteśmy w stanie przeciwdziałać korupcji i nadużyciom.
    Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.