Wersja dla niedowidzących

Pakty uczciwości w zamówieniach publicznych. Podręcznik wdrażania (Transparency International, 2013)

Podręcznik stanowi interaktywny, praktyczny przewodnik mający zaznajomić urzędników państwowych odpowiadających za przeprowadzanie procesów zamówień publicznych z Paktami Uczciwości oraz dostarczyć im narzędzi i pomysłów na ich zastosowanie.

Pakty Uczciwości w zamówieniach publicznych. Podręcznik wdrażania.
Transparency International, 2013

Pobierz publikację

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.