Wersja dla niedowidzących

Pakty uczciwości w zamówieniach publicznych. Podręcznik wdrażania (Transparency International, 2013, tłumaczenie UZP)

Podręcznik stanowi interaktywny, praktyczny przewodnik mający zaznajomić urzędników państwowych odpowiadających za przeprowadzanie procesów zamówień publicznych z Paktami Uczciwości oraz dostarczyć im narzędzi i pomysłów na ich zastosowanie. Pakty Uczciwości w zamówieniach publicznych. Podręcznik wdrażania, Transparency International, 2013

Podręcznik stanowi interaktywny, praktyczny przewodnik mający zaznajomić urzędników państwowych odpowiadających za przeprowadzanie procesów zamówień publicznych z Paktami Uczciwości oraz dostarczyć im narzędzi i pomysłów na ich zastosowanie. Pakty Uczciwości w zamówieniach publicznych. Podręcznik wdrażania, Transparency International, 2013
Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.