Wersja dla niedowidzących

Rezultaty i perspektywy Paktu Uczciwości – fragmenty konferencji

Zachęcamy do obejrzenia wypowiedzi uczestników konferencji „Pilotaż paktu uczciwości w Unii Europejskiej. Rezultaty i perspektywy”. Relacja z przebiegu całego wydarzenia dostępna jest tutaj.

Arnold Bresch, członek zarządu PKP PLK S.A. dzieli się tym jak postrzega przyszłość narzędzia jakim jest pakt uczciwości.

Wiesław Nowak, prezes ZUE S.A., opowiada o pozytywnych skutkach, które przyniósł pilotaż paktu uczciwości.

Marcin Szymański, zastępca dyrektora w Departamencie Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, mówi o negatywnych aspektach narzędzia jakim jest pakt uczciwości oraz o potencjalnych przeszkodach, które mogą ograniczyć powielanie paktów w przyszłości.

Marcin Waszak, ekspert forumIdei Fundacji Batorego oraz koordynator polskiego pilotażu, opowiada o rozwiązywaniu sporów pomiędzy stronami polskiego paktu uczciwości.

Irina Lonean z Transparecny International Romania, która zarządzała wdrażaniem trzech paktów uczciwości, opowiada jakie wnioski w kontekście angażowania obywateli w monitorowanie zamówień publicznych wynikają z rumuńskich doświadczeń.

Grzegorz Makowski, ekspert forumIdei Fundacji Batorego oraz kierownik polskiego paktu uczciwości, opowiada czemu radni mogliby być grupą docelową, która będzie realizowała monitoringi w ramach paktów uczciwości w przyszłości.

Katarzyna Kaźmierczak, wójt gminy Poraj, mówi na jakim etapie inwestycji najlepiej byłoby rozpocząć monitoring w ramach paktu uczciwości oraz jakie korzyści narzędzie to może przynieść samorządowcom.

Rafael García Aceves, który kieruje polityką w zakresie zamówień publicznych w Transparency International Secretariat, dzieli się doświadczeniami z realizowania paktów uczciwości w Meksyku, gdzie narzędzie to jest częścią prawa.

Mahmoud Farag z Uniwersytetu w Zurychu, który kierował pracami w zakresie odpowiedzialności społecznej w Transparency International, opowiada o angażowaniu obywateli w monitorowanie zamówień publicznych.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.