Wersja dla niedowidzących

Złożyliśmy wniosek o informację do MIiR w trybie 241 KPA

„Zauważamy ogromne przeciążenie urzędów wojewódzkich wydających decyzje dla inwestycji kolejowych (a także innych) oraz brak kompetentnych pracowników zdolnych do prawidłowych ocen wniosków o pozwolenie na budowę. Jest to przyczyną znaczących opóźnień w realizacji inwestycji, ale też czynnikiem, który zmusza zarówno zamawiających, jak i wykonawców do poszukiwania dróg obchodzenia barier administracyjnych, ale też jak nam się zdaje obowiązującego prawa.”

Zaniepokojeni sytuacją, którą zaobserwowaliśmy podczas monitoringu w ramach Paktu Uczciwości 26 marca zwróciliśmy się do Ministra Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego z wnioskiem o:

  1. informację czy opisany wyżej problem jest Panu znany, a jeśli tak to w jaki sposób analizowało go Ministerstwo, co ustaliło i jakie kroki podjęto lub zamierza się podjąć;
  2. jeśli opisany problem nie jest Panu znany prosimy o informację, czy Ministerstwo podejmie się jego analizy, w tym w szczególności, czy Ministerstwo rozważy:
    a. zmiany w przepisach prawa zmierzające do szerszego dopuszczenia robót „na zgłoszenie”, czy też ograniczenia możliwości zastosowania tej formuły;
    b. wzmocnienie potencjału urzędów wojewódzkich w zakresie prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego i wydawania pozwoleń na budowę;
    c. przeniesienie części odpowiedzialności za uzyskiwanie decyzji lokalizacyjnych i pozwoleń na budowę na zamawiających;
  3. zbiorczą informację na temat czasu (w szczególności opóźnień) rozpatrywania wniosków o pozwolenia na budowę dla projektów kolejowych realizowanych w ramach Krajowego Programu Kolejowego.

Całość pisma

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.