Wersja dla niedowidzących

Społeczny monitoring zamówień publicznych – realizacja inwestycji i podsumowanie pilotażu

Niemożliwy do przewidzenia wzrost cen materiałów i usług, ograniczony dostęp do informacji publicznej oraz prowadzenie robót budowlanych bez wymaganych dokumentów, w szczególności pozwoleń na budowę – to niektóre z systemowych problemów opisanych w nowym raporcie Fundacji Batorego. Raport stanowi świadectwo końcowych ustaleń obserwatora społecznego, który od 2016 roku przyglądał się realizacji ważnej inwestycji kolejowej.

Raport zawiera wnioski z obserwacji realizacji inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe SA „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa-Zawiercie”

Informacja prasowa Społeczny monitoring zamówień publicznych

Więcej

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.