Wersja dla niedowidzących

Opiniowanie nowej Polityki zarządzania etycznego ZUE S.A.

Pismo z 27 lutego 2019 r. z prośbą do Fundacji o zaopiniowanie projektu Polityki zarządzania etycznego ZUE S.A., rozszerzającego zakres obowiązywania dotychczasowej Polityki  na wykonywane przez Spółkę inne, poza monitorowaną w Pakcie Uczciwości inwestycją, zadania publiczne. Fundacja sformułowana swoje uwagi do projektu w piśmie z 14 sierpnia 2019 r.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.