Wersja dla niedowidzących

Zapytanie w sprawie umowy o dofinansowanie

Fundacja Batorego 13 stycznia 2021 r. zwróciła się do PKP PLK S.A. z zapytaniem o umowę o dofinansowanie projektu objętego Paktem Uczciwości i otrzymała odpowiedź 16 lutego 2021 r. W dniu 8 czerwca Fundacja zwróciła się do Spółki z prośbą o udostępnienie aneksu do umowy o dofinansowanie oraz o udzielenie odpowiedzi na kolejne pytania w tej sprawie, co Spółka uczyniła 14 czerwca.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.