Wersja dla niedowidzących

Zapraszamy do gry!

Polecamy wyjątkową grę karcianą Obrońca przetargów – karty na stół, która pozwoli poczuć się jak uczestnik prawdziwego przetargu! Wciel się w dyrektora firmy, składaj oferty, zdobywaj nowe certyfikaty jakości i poznaj sposoby walki z korupcją. Na podstawie własnych doświadczeń zobacz jak ważne jest zachowanie przejrzystości w procesie udzielania zamówień publicznych.

Każdy może wydrukować grę samodzielnie. W grze może wziąć udział od trzech do pięciu osób.

Autorami są Transparency International wraz z obserwatorami włoskich pilotaży paktu uczciwości: Transparency International Włochy, Amapola oraz ActionAid.

Gra jest kolejną formą uświadamiania, że przejrzystość w zamówieniach publicznych to sprawa każdego z nas!  Unia Europejska i rządy krajowe co roku przeznaczają miliardy euro na finansowanie inwestycji publicznych. Szacuje się, że korupcja w samych tylko zamówieniach publicznych kosztuje obywateli państw Unii Europejskiej nawet 5 miliardów euro rocznie. Organizacje społeczne i obywatele mogą wpływać na zmianę tej sytuacji domagając się większej przejrzystości i uczciwości w zarządzaniu środkami publicznymi. Ale to nie wszystko – dzięki takim narzędziom jak Pakt Uczciwości, obywatele mogą aktywnie uczestniczyć w monitorowaniu zamówień.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.