Wersja dla niedowidzących
Odbiorcy bezpośredni:

Instytucja zamawiająca

Otrzymuje merytoryczne wsparcie ze strony partnera społecznego, może korzystać z opinii jego ekspertów i konsultacji w spornych sytuacjach z oferentami i wykonawcą. Pakt pomaga także budować zaufanie do instytucji zamawiającej i pozytywnie wpływa na jej społeczny wizerunek. Dzięki Paktowi instytucja może uniknąć kosztowanych błędów w trakcie przygotowywania zamówienia. Usprawnia on też współpracę i komunikację między [...]

Wykonawca

Pakt skłania do realizacji zamówienia w sposób, który ogranicza ryzyko powstania nadużyć. W dłuższej perspektywie wpływa to pozytywnie na wiarygodność firmy, a także pomaga zarządzać nią w sposób prawidłowy. Partner społeczny może też wspierać firmę we wprowadzaniu własnych rozwiązań antykorupcyjnych, poprzez rozwój polityki compliance lub ochronę pracowników sygnalizujących nadużycia.

Instytucja zarządzająca środkami unijnymi

Pakt skłania do realizacji zamówienia w sposób, który ogranicza ryzyko powstania nadużyć. W dłuższej perspektywie wpływa to pozytywnie na wiarygodność firmy, a także pomaga zarządzać nią w sposób prawidłowy. Partner społeczny może też wspierać firmę we wprowadzaniu własnych rozwiązań antykorupcyjnych, poprzez rozwój polityki compliance lub ochronę pracowników sygnalizujących nadużycia.

Komisja Europejska

Organizacje monitorujące sprawozdają Komisji Europejskiej przebieg pilotażu paktu uczciwości i weryfikują jego skuteczność jako narzędzia ochrony funduszy unijnych na rynku zamówień publicznych. Komisja Europejska w efekcie otrzymuje rekomendacje, których wdrożenie zwiększy przejrzystość i wesprze dobre praktyki przeciwdziałające nadużyciom w zamówieniach w krajach członkowskich.
Odbiorcy pośredni:

Użytkownicy inwestycji

Mają świadomość, że inwestycja z której korzystają została zrealizowana w sposób przejrzysty, z uwzględnieniem wysokich standardów i zgodnie z wymaganymi specyfikacjami.

Władze lokalne

Mogą wykorzystać zdobyte know-how, które ułatwi im prowadzenie zamówień publicznych w sposób przejrzysty.

Lokalne organizacje społeczne

Maja dostęp do bieżącej dokumentacji i raportów prowadzonych przez partnera społecznego, udostępnione zostanie im know-how monitorowania zamówień publicznych. Wszystko to pozwoli im skuteczniej monitorować zamówienia publiczne w ich regionie.

Media

Media pełnią ważną rolę w monitorowaniu zamówień publicznych i angażowaniu opinii publicznej. Dzięki Paktowi Uczciwości zdobędą dostęp do wiedzy jak pisać o zamówieniach, na co zwracać uwagę, a także rzetelne i pełne informacje na temat monitorowanego zamówienia.

Instytucje zlecające zamówienia publiczne

Otrzymają dostęp do informacji, wypracowanych w trakcie projektu, w jaki sposób organizować zamówienia publiczne, na co zwracać uwagę aby był one przejrzyste i odpowiedzialne.

Organizacje biznesowe

Pakt uczciwości może być źródłem inspiracji dla regulacji branżowych i przyjmowanych zasad etyki biznesu związanych z ubieganiem się przedsiębiorstw o zamówienia publiczne.

Regulatorzy rynku

Stworzona w trakcie monitoringu, prowadzonego przez partnera społecznego, dokumentacja może posłużyć za wskazówkę do tworzenia regulacji prawnych.

Instytucje kontrolujące

Instytucje kontrolne mogą korzystać z informacji gromadzonych i publikowanych przez Partnera Społecznego w trakcie monitoringu.
Podatnicy

Inwestycje objęte Paktem Uczciwości realizowane są ze środków publicznych, dlatego z powodu nadużyć przy ich realizacji pośrednio cierpią również podatnicy. Prowadzenie monitoringu społecznego daje im gwarancję, że inwestycje zostały wykonane z uwzględnieniem wysokich standardów i zgodnie z wymaganymi specyfikacjami. Przyczynia się to także do zwiększenia zaufania do procedury prowadzenia zamówień publicznych. Kiedy firmy wierzą, że postępowanie jest rzetelnie prowadzone konkurencja wzrasta, a podatnicy otrzymują usługi wyższej jakości.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.