Zapraszamy na spotkanie na temat Paktu Uczciwości

Spotkanie planowane jest w drugiej połowie lutego 2018 roku w Częstochowie. Opowiemy o projekcie „Pakt Uczciwości” i zaprosimy do czynnego udziału w projekcie.

Dokładne miejsce i czas podamy w późniejszym terminie. Bardzo prosimy o zgłoszenie wstępnego zainteresowania na adres [email protected] do 21 stycznia 2018 r. i podanie swoich danych, abyśmy mogli być z Państwem w kontakcie.

Już teraz bardzo serdecznie zapraszamy przede wszystkim organizacje pozarządowe, inicjatywy nieformalne, a także mieszkańców regionu korzystających na co dzień z remontowanego odcinka linii kolejowej nr 1.

Spotkanie odbędzie się w otwartej formule, która umożliwi każdemu zadanie pytania oraz otwarty dialog.

Podczas spotkania:

  • przybliżymy ideę Paktu Uczciwości i pokażemy na czym dokładnie polega,
  • opowiemy jaka jest rola niezależnego monitora,
  • pokażemy jakie korzyści i zagrożenia płyną z uczestnictwa,
  • a także zaprosimy do udziału i odpowiemy na pytania w jaki sposób można wziąć czynny udział w projekcie.

 

Pilotaż Paktu Uczciwości w Polsce, na podstawie porozumienia z PKP PLK jako Zamawiającym i ZUE S.A. jako Wykonawcą, prowadzi Fundacja im. Stefana Batorego. W Polsce Paktem Uczciwości objęta została modernizacja 44 km linii kolejowej, ostatniego odcinka „wiedenki” na linii Częstochowa-Zawiercie. Koszt inwestycji realizowanej przez PKP PLK to ponad 500 mln zł. W całej Europie w Pakcie Uczciwości bierze udział 11 różnych państw, monitorowanych jest 15 inwestycji.

Czym jest Pakt Uczciwości?

To wspólny projekt Komisji Europejskiej i Transparency International, którego założeniem jest rozpoczęcie pozytywnej zmiany w zamówieniach publicznych, na które państwa Unii Europejskiej wydają ogromne środki. Szacuje się, że przeciętnie sięgają one nawet 1/5 wartości ich PKB. Jest to również obszar zagrożony ogromnymi nadużyciami, których konsekwencje ponoszą wszystkie państwa członkowskie, a pośrednio również podatnicy. Inwestycje, które objęte zostały Paktem Uczciwości poddane są specjalnemu monitoringowi organizacji społecznych, które na każdym etapie sprawdzą czy przebiega ona transparentnie i zgodnie z prawem. W Polsce Komisja Europejska wybrała na monitora społecznego w otwartym konkursie Fundację im. Stefana Batorego.

Monitorowane w Europie zamówienia publiczne w ramach paktów uczciwości prowadzone są w obrębie 11 różnych sektorów takich jak: transport, kultura, służba zdrowia, edukacja. Wartość wszystkich zamówień publicznych biorących udział w projekcie to 920 mln euro. Kraje, w których prowadzone są monitoringi: Bułgaria, Czechy, Grecja, Litwa, Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Węgry, Włochy.