Transparency, accountability and integrity in public procurements. Research, rank list and analysis

Podsumowanie badań dotyczących przejrzystości instytucji rządowych w Macedonii. Macedońska organizacja Center for Civil Communications wzięła pod lupę ministerstwa, rządowe sekretariaty oraz macedoński parlament.

Transparency, accountability and integrity of institutions in public procurements. Research, rank list and analysis.

Center for Civil Communications, Skopje, December 2017

Przeczytaj

Drugi etap wdrażania Paktu Uczciwości – podsumowanie

Podsumowujemy drugi etap wdrażania Paktu Uczciwości, który trwał od 1 lipca 2017 do 31 grudnia 2017. Zawarte są w nim m.in. informacje o przystąpieniu do Paktu Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu, rozpoczęciu współpracy z Wykonawcą, a także dotyczące przezwyciężenia problemów związanych z konfliktem interesów.

Podsumowanie II etapu monitoringu

 

Zapraszamy na spotkanie na temat Paktu Uczciwości

Spotkanie planowane jest w drugiej połowie lutego 2018 roku w Częstochowie. Opowiemy o projekcie „Pakt Uczciwości” i zaprosimy do czynnego udziału w projekcie.

Dokładne miejsce i czas podamy w późniejszym terminie. Bardzo prosimy o zgłoszenie wstępnego zainteresowania na adres [email protected] do 21 stycznia 2018 r. i podanie swoich danych, abyśmy mogli być z Państwem w kontakcie.

Już teraz bardzo serdecznie zapraszamy przede wszystkim organizacje pozarządowe, inicjatywy nieformalne, a także mieszkańców regionu korzystających na co dzień z remontowanego odcinka linii kolejowej nr 1.

Spotkanie odbędzie się w otwartej formule, która umożliwi każdemu zadanie pytania oraz otwarty dialog.

Podczas spotkania:

  • przybliżymy ideę Paktu Uczciwości i pokażemy na czym dokładnie polega,
  • opowiemy jaka jest rola niezależnego monitora,
  • pokażemy jakie korzyści i zagrożenia płyną z uczestnictwa,
  • a także zaprosimy do udziału i odpowiemy na pytania w jaki sposób można wziąć czynny udział w projekcie.

 

Pilotaż Paktu Uczciwości w Polsce, na podstawie porozumienia z PKP PLK jako Zamawiającym i ZUE S.A. jako Wykonawcą, prowadzi Fundacja im. Stefana Batorego. W Polsce Paktem Uczciwości objęta została modernizacja 44 km linii kolejowej, ostatniego odcinka „wiedenki” na linii Częstochowa-Zawiercie. Koszt inwestycji realizowanej przez PKP PLK to ponad 500 mln zł. W całej Europie w Pakcie Uczciwości bierze udział 11 różnych państw, monitorowanych jest 15 inwestycji.

Czym jest Pakt Uczciwości?

To wspólny projekt Komisji Europejskiej i Transparency International, którego założeniem jest rozpoczęcie pozytywnej zmiany w zamówieniach publicznych, na które państwa Unii Europejskiej wydają ogromne środki. Szacuje się, że przeciętnie sięgają one nawet 1/5 wartości ich PKB. Jest to również obszar zagrożony ogromnymi nadużyciami, których konsekwencje ponoszą wszystkie państwa członkowskie, a pośrednio również podatnicy. Inwestycje, które objęte zostały Paktem Uczciwości poddane są specjalnemu monitoringowi organizacji społecznych, które na każdym etapie sprawdzą czy przebiega ona transparentnie i zgodnie z prawem. W Polsce Komisja Europejska wybrała na monitora społecznego w otwartym konkursie Fundację im. Stefana Batorego.

Monitorowane w Europie zamówienia publiczne w ramach paktów uczciwości prowadzone są w obrębie 11 różnych sektorów takich jak: transport, kultura, służba zdrowia, edukacja. Wartość wszystkich zamówień publicznych biorących udział w projekcie to 920 mln euro. Kraje, w których prowadzone są monitoringi: Bułgaria, Czechy, Grecja, Litwa, Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Węgry, Włochy.