Drugi etap wdrażania Paktu Uczciwości – podsumowanie

Podsumowujemy drugi etap wdrażania Paktu Uczciwości, który trwał od 1 lipca 2017 do 31 grudnia 2017. Zawarte są w nim m.in. informacje o przystąpieniu do Paktu Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu, rozpoczęciu współpracy z Wykonawcą, a także dotyczące przezwyciężenia problemów związanych z konfliktem interesów.

Podsumowanie II etapu monitoringu