Transparency, accountability and integrity in public procurements. Research, rank list and analysis

Podsumowanie badań dotyczących przejrzystości instytucji rządowych w Macedonii. Macedońska organizacja Center for Civil Communications wzięła pod lupę ministerstwa, rządowe sekretariaty oraz macedoński parlament.

Transparency, accountability and integrity of institutions in public procurements. Research, rank list and analysis.

Center for Civil Communications, Skopje, December 2017

Przeczytaj

Fraud and corruption in European Structural and Investment Funds. A spotlight on common schemes and preventive actions

Ten przewodnik ma na celu nie tylko podniesienie świadomości na temat oszustw i korupcji, ale także sposobów zapobiegania modelowi „płać i ścigaj” (pay and chase).

Oszustwa i korupcja pomniejszają znaczenie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Nie tylko zabierają pieniądze podatników od inwestycji promujących tworzenie miejsca pracy i rozwój społeczno-ekonomiczny, ale również mogą skutkować obniżeniem usług lub niezakończeniem prac, co z kolei może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i dobrobytu obywateli.

Bazując na szacunkowych danych, opartych na wykrytych sprawach, ponad 390 mln euro jest sprzeniewierzanych z funduszy strukturalnych (wg. Fighting fraud in EU spending: action needed)

Fraud and corruption in European Structural and Investment Funds. A spotlight on common schemes and preventive actions. OECD, 2019

Przeczytaj