Wersja dla niedowidzących
28.08.2019    
Piąty etap monitoringu Paktu Uczciwości. Podsumowanie.
Podsumowujemy piąty etap wdrażania Paktu Uczciwości, który trwał od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca r. Zawarte są w nim m.in. informacje  dotyczące reakcji partnerów paktu na prowadzeniu robót na zgłoszenie. Treść podsumowania: POBIERZ
20.08.2019    
Notatka ze spotkania kwartalnego (03.06.2019)
Spotkanie kwartalne odbyło się w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego. Udział wzięli przedstawiciele Fundacji im. Stefana Batorego i jej konsultantów, PKP Polskich Linii Kolejowych (Zamawiający), ZUE S.A. (Wykonawca), MP Mosty (Inżynier Kontraktu), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Centrum Unijnych Projektów [...]
12.04.2019    
Złożyliśmy wniosek o informację do MIiR w trybie 241 KPA
„Zauważamy ogromne przeciążenie urzędów wojewódzkich wydających decyzje dla inwestycji kolejowych (a także innych) oraz brak kompetentnych pracowników zdolnych do prawidłowych ocen wniosków o pozwolenie na budowę.
29.03.2019    
Czwarty etap monitoringu. Podsumowanie.
Podsumowujemy czwarty etap wdrażania Paktu Uczciwości, który trwał od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Zawarte są w nim m.in. informacje o prowadzeniu robót na zgłoszenie oraz wątpliwościami Fundacji związanymi z takim działaniem.
18.03.2019    
Notatka ze spotkania specjalnego (27.02.2019)
Spotkanie specjalne odbyło się z inicjatywy partnera społecznego w jego siedzibie. Osią rozmowy był wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony przez Spółkę ZUE 21 grudnia 2018 r. do RDOŚr w Katowicach, dotyczący rezygnacji z budowy ekranów akustycznych
16.02.2019    
Zmiany na kontrakcie – Korespondencja Fundacji Batorego z PKP PLK
Fundacja Batorego w listopadzie i grudniu prowadziła korespondencję z PKP PLK na temat planowanych zmian na kontrakcie, które dotyczyły: Przebudowa Stacji Częstochowa – Towarowa Rozbiórki nieczynnego wiaduktu linii wąskotorowej (244 km) Budowa przejścia podziemnego w stacji Poraj (246 km) Odstąpienie [...]
15.01.2019    
Notatka ze spotkania kwartalnego (11 grudnia 2018)
Spotkanie kwartalne odbyło się w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego. Udział wzięli przedstawiciele Fundacji im. Stefana Batorego i jej konsultantów, PKP Polskich Linii Kolejowych (Zamawiający), ZUE S.A. (Wykonawca), MP Mosty (Inżynier Kontraktu), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Centrum Unijnych Projektów [...]
02.10.2018    
Podsumowanie trzeciego etapu monitoringu
Trzeci etap monitoringu prowadzony był przez pół roku: od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018. Objął przede wszystkim fazę „Projektuj”. Duża część pracy poświęcona była także roszczeniu nr 5, które dotyczy ograniczenia dostępności dóbr, środków transportu, sprzętu i robocizny stanowiące [...]
31.07.2018    
Notatka ze spotkania specjalnego (21 czerwca 2018)
Notatka ze spotkania specjalnego o analizie roszczenia Wykonawcy dotyczącego ograniczenia dostępności dóbr, środków transportu, sprzętu i robocizny na rynku kolejowym. Spotkanie odbyło się w Warszawie w siedzibie Fundacji Batorego. [Pobierz .PDF]
15.06.2018    
Notatka ze spotkania kwartalnego (23 maja 2018)
Spotkanie kwartalne odbyło się w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego. Udział wzięli przedstawiciele Fundacji im. Stefana Batorego i jej konsultantów, PKP Polskich Linii Kolejowych (Zamawiający), ZUE S.A. (Wykonawca), MP Mosty (Inżynier Kontraktu), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Centrum Unijnych Projektów [...]
10.05.2018    
Drugi etap wdrażania Paktu Uczciwości – podsumowanie
Podsumowujemy drugi etap wdrażania Paktu Uczciwości, który trwał od 1 lipca 2017 do 31 grudnia 2017. Zawarte są w nim m.in. informacje o przystąpieniu do Paktu Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu, rozpoczęciu współpracy z Wykonawcą, a także dotyczące przezwyciężenia problemów związanych [...]
31.03.2018    
Notatka ze spotkania kwartalnego (14 marca 2018)
Po naradzie koordynacyjnej dnia 14.03.2018 w Częstochowie odbyło się spotkanie kwartalne, w którym udział wzięli przedstawiciele Fundacji im. Stefana Batorego i jej konsultantów, PKP Polskich Linii Kolejowych, ZUE S.A. (Wykonawcy), MP Mosty (Inżyniera Kontraktu) oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Poniżej [...]
10.09.2017    
Podsumowanie pierwszego etapu wdrażania Paktu Uczciwości
Sprawozdanie zawiera krótkie podsumowanie monitoringu następujących etapów: składanie ofert, prace komisji przetargowej, działania dotyczące inżyniera kontraktu, a także krótkie podsumowanie przygotowania do kolejnych etapów monitoringu. Pobierz .PDF  
Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.