Wersja dla niedowidzących
15.01.2019    
Notatka ze spotkania kwartalnego (11 grudnia 2018)
Spotkanie kwartalne odbyło się w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego. Udział wzięli przedstawiciele Fundacji im. Stefana Batorego i jej konsultantów, PKP Polskich Linii Kolejowych (Zamawiający), ZUE S.A. (Wykonawca), MP Mosty (Inżynier Kontraktu), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Centrum Unijnych Projektów [...]
02.10.2018    
Podsumowanie trzeciego etapu monitoringu
Trzeci etap monitoringu prowadzony był przez pół roku: od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018. Objął przede wszystkim fazę „Projektuj”. Duża część pracy poświęcona była także roszczeniu nr 5, które dotyczy ograniczenia dostępności dóbr, środków transportu, sprzętu i robocizny stanowiące [...]
31.07.2018    
Notatka ze spotkania specjalnego (21 czerwca 2018)
Notatka ze spotkania specjalnego o analizie roszczenia Wykonawcy dotyczącego ograniczenia dostępności dóbr, środków transportu, sprzętu i robocizny na rynku kolejowym. Spotkanie odbyło się w Warszawie w siedzibie Fundacji Batorego. [Pobierz .PDF]
15.06.2018    
Notatka ze spotkania kwartalnego (23 maja 2018)
Spotkanie kwartalne odbyło się w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego. Udział wzięli przedstawiciele Fundacji im. Stefana Batorego i jej konsultantów, PKP Polskich Linii Kolejowych (Zamawiający), ZUE S.A. (Wykonawca), MP Mosty (Inżynier Kontraktu), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Centrum Unijnych Projektów [...]
10.05.2018    
Drugi etap wdrażania Paktu Uczciwości – podsumowanie
Podsumowujemy drugi etap wdrażania Paktu Uczciwości, który trwał od 1 lipca 2017 do 31 grudnia 2017. Zawarte są w nim m.in. informacje o przystąpieniu do Paktu Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu, rozpoczęciu współpracy z Wykonawcą, a także dotyczące przezwyciężenia problemów związanych [...]
31.03.2018    
Notatka ze spotkania kwartalnego (14 marca 2018)
Po naradzie koordynacyjnej dnia 14.03.2018 w Częstochowie odbyło się spotkanie kwartalne, w którym udział wzięli przedstawiciele Fundacji im. Stefana Batorego i jej konsultantów, PKP Polskich Linii Kolejowych, ZUE S.A. (Wykonawcy), MP Mosty (Inżyniera Kontraktu) oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Poniżej [...]
10.09.2017    
Podsumowanie pierwszego etapu wdrażania Paktu Uczciwości
Sprawozdanie zawiera krótkie podsumowanie monitoringu następujących etapów: składanie ofert, prace komisji przetargowej, działania dotyczące inżyniera kontraktu, a także krótkie podsumowanie przygotowania do kolejnych etapów monitoringu. Pobierz .PDF  
Projekt finansowany przez Komisję Europejską. Za treść strony odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. W żadnym stopniu nie odzwierciedla ona oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.